WAMPIR Z WARSZAWY W RYTMIE WARSZAWY

https://www.rytmwarszawy.pl/kultura/xdo-klasycznego-wampira-to-mu-dalekox,1563.html